German
English
Estonia
France
Espana
Lithuana
Latvia
Russia
Ukraine
 
Infolinia czynna od godz. 7-16: 061 44 44 730
Infolinia czynna od godz. 7-16: 061 44 44 730   

DairySafe - poznaj historię z sukcesem


 

 

 

Doświadczenie produkcyjne

Celem doświadczenia produkcyjnego przeprowadzonego na gospodarstwie w miejscowości Rozmierz (woj. opolskie) było określenie skuteczności działania produktu DairySafe w profilaktyce ochrony wątroby przed ketozą na docelową grupę zwierząt poprzez wprowadzenie go do dawki pokarmowej krów z grupy „fresh” oraz analizę wyników produkcyjnych, uzyskanych w okresie testowym, w oparciu o porównanie z wynikami kontrolnymi.

Główne założenia działania produktu po wprowadzeniu do żywienia, świadczące o jego skuteczności to:

- odciążenie wątroby poprzez wspieranie przemiany tłuszczów;

-redukcja ujemnego bilansu energetycznego w pierwszych tygodniach laktacji.

Dodatkowo doświadczenie miało wykazać czy produkt DairySafe istotnie wpłynął na zmianę parametrów mleka (wzrost zawartości % białka oraz tłuszczu, wzrost wydajności mlecznej oraz spadek % ilości krów z podkliniczną oraz kliniczną ketozą).

Czas trwania doświadczenia: listopad – grudzień 2017.

Grupa doświadczalna: 42 krowy rasy HF utrzymywane w grupie „fresh” (od 7 do 55 dnia laktacji) w okresie listopad-grudzień 2017, żywione dawką pokarmową z dodatkiem produktu DairySafe w ilości 150g/szt/dzień.

Analizowane parametry na podstawie tabulogramów:

  • wydajność mleka [kg],
  • zawartość białka w mleku [%],
  • zawartość tłuszczu w mleku [%],
  • zawartość kazeiny w mleku [%],
  • udział ketoz [%].

Wprowadzenie DairySafe do żywienia krów z grupy "fresh" dzięki właściowościom produktu w sposób bezpośredni i/lub pośredni przyczyniło się do:

  • wzrostu wydajności mlecznej,
  • wzrostu % zawartości białka, tłuszczu oraz kazeiny w mleku,
  • spadku ketoz w stadzie.

Analiza wyników:  % ketoz w badanej grupie:

 

Zastosowanie DairySafe przyczyniło się do całkowitego wyeliminowania przypadków ketoz oraz poprawy parametrów mleka.